Hakkımızda
HAKKIMIZDA
 
Kroma Danışmanlık olarak; Madencilik, Çevre, Harita-Mühendislik ve Orman izinleri konularında, ilk yatırımlarınızda ve sonrasında uzman ve deneyimli kadromuzla sizlere çözüm ortaklığı sunmaktayız.
 
 
YTK KİMLİĞİ
 
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi (YTK): Genel müdürlükçe yetkilendirilen, maden kanunu kapsamında genel müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesindeki nitelik ve nicelikleri bu yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiyi ifade eder.
 
YTK uzman kadromuzla, maden kanunu ile belirlenmiş süreler içinde kanunda ve bu kanuna dayalı yürürlüğe konulan yönetmeliklerde belirtilen mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun ve eksiksiz olarak görevlerimizi yerine getirmekteyiz.
 
YTK olarak sizlerin işletmelerine uygun hizmetleri, bünyemizde bulunan maden, jeoloji ve çevre mühendislerimiz ile titizlikle analiz edip bu hizmetleri yerine getirmeyi ilke edinmiş ve bu alanda gelişime ve yeniliğe açık olan, sizler için en iyi hizmeti sunmaya çalışan bir firmayız. 
 
Firmamız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup 201700005 belge numarası ile YTK hizmeti vermektedir. 
 
ÇEVRE DANIŞMANLIK KİMLİĞİ
 
Çevre Danışmanlık Firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişidir.
 
Çevre Yönetim Hizmeti: Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda kirlenmenin önlemesi, kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli hukuki, ekonomik, sosyal tedbirlerin alınması, Bakanlığın çevreyle ilgili çıkarmış olduğu mevzuatın uygulanması ve tüm çevre yönetimine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlayan birimdir.
 
Kroma Danışmanlık Çevre Mühendisliği konularında uzman kadrosuyla çevre mühendisliği hizmetleri veren bir şirkettir.
 
Firmamız, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile Çevre İzin ve Lisans İşlemleri ve ÇED yönetmeliği kapsamında ÇED İşlemleri ve Proje Tanıtım Dosyası İşlemlerine devam etmektedir.
 
Firmamız müşteriyi her zaman bir çözüm ortağı olarak gören, ihtiyaç duyulabilecek her türlü çevre mühendisliği işlemlerini ve taahhüdünü yerine getirebilecek kurum olma esasıyla çalışmalarına devam etmektedir.
 
VİZYON
Çevreye duyarlı, toplumsal, düşünsel ve kültürel değerler açısından tam gelişmiş bir anlayış içerisinde, mühendislik bilgilerimizin öncülüğünde bilime ve araştırmaya dayalı evrensel ölçülerde müşavirlik, danışmanlık ve uygulama hizmetleri veren büyük bir şirket olmak.
 
MİSYON
Madencilik ve çevre alanında kalıcı çözümler üreterek, üstlendiğimiz tüm operasyonlarda maksimum fayda sağlayıp, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ticari ve mesleki etiklere uygun hizmet verip iş teslimi gerçekleştirmek.