MADENCİLİK
 • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) Hizmetleri 
 • Ruhsat Sorgulama Ve Müracaat İşlemleri
 • Ruhsat Devir İşlemleri
 • Maden Arama, İşletme Ruhsat İşlemleri
 • Ön/Genel/Detay Arama Projelerinin Hazırlanması
 • Maden İşletme Projelerinin Hazırlanması
 • Ruhsat Temdit, Birleştirme ve Terk Raporu İşlemleri
 • Arazi/Ruhsat Etütleri, Sondaj Yeri Tespitleri ve Gerekli İzinlerin Alınması
 • Mülkiyet İzin İşlemleri
 • Patlayıcı Madde Kullanma İzin İşlemleri
 • Sevk Fişi Alınması
 • Hammadde Üretim İzin İşlemleri
 • Mera Vasıf Değişikliği İşlemleri
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri
 • 7. Madde (Mera, Orman, Çed, Gsm vb.) İzin İşlemleri
 • Teşvik İşlemleri (Madencilik Yatırım İle İlgili Teşvik Dosyalarının Hazırlanması)