ÇEVRE
  • ÇED Raporu Hazırlanması
  • PTD (Proje Tanıtım Dosyası) Hazırlanması
  • ÇED Muafiyeti İşlemleri
  • Çevre İzin ve Lisans İşlemleri
  • Atık Depolama Tesisi Tasarımı - Atık Barajı Uygulama Projelerinin Hazırlanması
  • Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni İşlemleri 
  • Mevcut Çevresel Durum Raporlarının Hazırlanması
  • Çevre Danışmanlık Hizmetleri